Kiropraktik

Kiropraktik bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. Kiropraktiken ingår numera i Världshälsoorganisationens organ för medicinsk vetenskap, CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att yrkeskåren uppvisar hög säkerhet och vetenskapligt dokumenterad behandlingseffekt.

Kiropraktik har rörelseapparatens besvär och sjukdomar som dess huvudsakliga arbetsområde. Detta innebär besvär ifrån leder, muskler och nerver.

Kiropraktik är inget särskilt behandlingssätt vilket många tror, utan kiropraktorn företräder en välutbildad kår med internationellt godkänd akademisk utbildning som undersöker och behandlar besvär som primärt kommer ifrån rörelseapparaten. Efter en noggrann utredning utav besvärets natur och utbredning fås en diagnos. Om kiropraktorbehandling anses bäst kunna hjälpa patienten sätts en individuellt anpassad behandlingsplan som i huvudsak består av s.k. manuell behandling.

Detta innebär manuella behandlingsmetoder (i huvudsak manipulation eller mobilisering) tillsammans med träning, töjning samt råd om ergonomi och övrig egenvård. Utöver detta rekommenderas ibland receptfri smärtstillande- eller inflammationsdämpande medicin, om den bedöms gagna patientens besvärsbild.

Boka tid

Akuta besvär?
Ring oss på 0171-376 00 så försöker jag hjälpa dig samma dag.